Stap 3 – Rechten toekennen

Kies ‘Toekennen’ zodat Onderweg de locatie van de telefoon kan gebruiken en op de navigatie-app gebruikt kan worden. En vervolgens:

1) Klik op ‘Toestaan’. En vervolgens:

2) Klik op het schuifje naast ‘App mag over andere apps tekenen’ zodat het groen wordt.

Klik vervolgens twee keer op de terugknop ‘<‘.

TIP! – Start Onderweg automatisch met de navigatie-app